Κατηγορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Pain Management Level 2

SEMINARPain Management
Level 2

SEMINARPain Management
Level 2

Σεμινάριο εξειδίκευσης προσωρημένου επιπέδου για τεχνικές και ασκήσεις που αντιμετωπίζουν τον μυοσκελετικό πόνο και τις αθλητικές κακώσεις με φυσικές μεθόδους, προσφέροντας ανακούφιση στους ασθενείς και βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής.

ΕΝΑΡΞΗ
Φεβρουάριος 2023
Εισηγητής
Δημήτρης Βασιλειάδης, Φυσικοθεραπευτής
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ελένη Καρλιγκιώτη, 4ος όροφος & Χαράλαμπος Καρλής, 1ος όροφος, Ν. Κουντουριώτου 5 | Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
24 ώρες
Διεξαγωγή
Ν. Κουντουριώτου 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Θεραπευτική άσκηση
• Μυϊκά tests II
• Τεχνικές αθλητικής μάλαξης και μάλαξη των εν τω βάθει ιστών
• Εκπαίδευση και εφαρμογή kinesiotape
• Εκπαίδευση στη μυοπεριτονιακή απελευθέρωση

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Σπουδαστές Προπονητικής & Φυσικοθεραπείας

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/