ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές του επιπλέον παροχές, πιστοποιήσεις και τίτλους σπουδών, σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς εργασίας και των απαιτήσεων του κάθε επαγγέλματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :
 • Ξένες Γλώσσες.
 • Πιστοποίηση εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Πρακτική άσκηση στις πλέον καταξιωμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ για την απόκτηση εμπειρίας και τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος των σπουδαστών.
 • Εκπαιδευτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι στη διάθεση του σπουδαστή για να τον καθοδηγούν και στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
 • Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο πληροφορεί και καθοδηγεί προς τις επαγγελματικές επιλογές ανάλογα με τον τομέα και τις απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή.
 • Ημέρες Καριέρας, όπου οι σπουδαστές μας «κλείνουν» τα πρώτα τους επαγγελματικά ραντεβού με στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και Διεθνών επιχειρήσεων του κάθε τομέα.
 • Φροντιστηριακά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.
 • Πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, οι οποίες έχουν ως στόχο την επαφή των σπουδαστών με την αγορά και την απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων, ανάλογα με τον τομέα σπουδών.
 • Virtual Learning Environment – ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle.
 • Δυνατότητα booking εργαστηρίων από τους σπουδαστές, εκτός ωραρίου σχολής.
 • AKMI WEB RADIO – Το Νo 1 διαδικτυακό φοιτητικό ραδιόφωνο που εκπέμπει 24 ώρες/ 24ωρο.
 • AKMI BONUS CARD, η οποία παρέχει πλήθος παροχών και εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
 • Συνέχιση σπουδών για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου από Βρετανικό Δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελληνική γλώσσα, φοιτώντας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.