Πιστοποίηση EHL

Διεθνής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) προσφέρει μια ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα προγράμματα VET BY EHL αποτελούν διεθνώς την καλύτερη εκπαιδευτική πρόταση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και αποκατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συνδυάζουν την εμπειρία και τη φιλοσοφία της Ελβετικής Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης, παρέχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και διεθνούς κύρους εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούν στην απόκτηση παγκοσμίως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, καθώς και στην πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο αποφοίτων.

Diplomas

  • Hotel Administration Diploma
  • F&B Service Professional Diploma
  • Culinary Professional Diploma

Γιατί να το αποκτήσεις

  • Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ecole hôtelière de Lausanne οδηγούν στην απόκτηση Ελβετικού Διπλώματος Πιστοποίησης σε 4 καίριους τομείς εξειδίκευσης σε όλο το φάσμα της λειτουργίας και οργάνωσης των ξενοδοχειακών/επισιτιστικών μονάδων.
  • Με 125 χρόνια ηγετικής πορείας, η Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση και τη βασική δεξαμενή στελεχών των κορυφαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Το πρόγραμμα συνδυάζει την εμπειρία και τη φιλοσοφία της Ελβετικής Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης και παρέχει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο αποφοίτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποίηση εσωτερική – /any_pistopoiisi/