Πιστοποίηση Acta

Διεθνής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει επιλεγεί από τον ACTA, τεχνοβλαστού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί το πρώτο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που πιστοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο του. Σκοπός της ACTA, είναι η δυνατότητα λήψης εγκεκριμένων πιστοποιητικών διεθνούς εμβέλειας και αξιοπιστίας ενώ αποτελεί διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει ενσωματώσει το syllabus των πιστοποιήσεων ACTA στο πρόγραμμα σπουδών του, προσφέροντας στους σπουδαστές του τη δυνατότητα να αυξήσουν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Diplomas

Microsoft® Office Specialist (M.Ο.S.)

 

Γιατί να το αποκτήσεις

  • Το πιστοποιητικό διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου
  • Αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική σου εξέλιξη και σταδιοδρομία ανεξαρτήτων επαγγελματικού τομέα
  • Έχεις ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό σου
  • Συμπληρώνεις το κρατικό πτυχίο που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών σου στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ