Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»

 • Άρθρα
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» 

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, μέσω της Νο1 Σχολής Τεχνικών Επαγγελμάτων και της πρώτης Σχολής Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, προσφέρει πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης κατηγορίας 1 και 2 στην Ηλεκτροκίνηση για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε., εταιρεία με ηγετική παρουσία στην αγορά των ανταλλακτικών αυτοκινήτου από το 1973. Η νέα, πρωτοποριακή συνεργασία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στον χώρο του αυτοκινήτου, έρχεται ως απάντηση στη συνεχώς αυξανόμενη χρήση Υβριδικών και Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και τη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως, καθώς και στην πρόσφατη απόφαση 151639 (ΦΕΚ 3270 τ.Β/ 17/5/2023) για θεσμοθέτηση των τυπικών προσόντων των Τεχνιτών Οχημάτων Υψηλής Τάσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ (πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού).
 • Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων.
 • Μηχανοτεχνίτες /Ηλεκτροτεχνίτες. 
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αντικείμενα σχετικά με τα οχήματα υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 151639 (ΦΕΚ 3270 τ.Β/ 17/5/2023) άρθρο 4:

Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 & 2, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων του ν. 1575/1985 (Α’ 207) :
βα) Μηχανοτεχνίτη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2.
ββ) Ηλεκτροτεχνίτη της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2.
βγ) Διπλωματούχου μηχανικού της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
βδ) Τεχνολόγου μηχανικού της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από τους έμπειρους, πιστοποιημένους τεχνικούς και ειδικούς στην ηλεκτροκίνηση, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται για το θεωρητικό σκέλος στην καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα online εκπαίδευσης, ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο, ενώ το πρακτικό σκέλος του προγράμματος πραγματοποιείται στις βραβευμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε όλη την Ελλάδα και στα πρότυπα Τεχνικά Εκπαιδευτικά Κέντρα της ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε., με όλα τα απαραίτητα εποπτικά υλικά, πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικό ηλεκτρικό/υβριδικό αυτοκίνητο, τα μετρητικά όργανα βασικών μεγεθών και τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας και ασφάλειας.

Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για τη διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τα οχήματα υψηλής τάσης και τη λειτουργία συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, καθώς και για τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για εργασία σε συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

Νίκος Ουλκέρογλου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το ΤΕΙ Λάρισας και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ.

Για τα οχήματα υψηλής τάσης, έχει εκπαιδευτεί από το  Handwerkskammer Dortmund  και το ECAP και έχει διοργανώσει για λογαριασμό της εταιρείας «ΙΑΠΩΝΙΚΗ» πάνω από 400 επιτυχημένες εκπαιδεύσεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος, που έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 8.500 τεχνικοί. Έχει εκπαιδευτεί και συνεχίζει να εκπαιδεύεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανταλλακτικών και συστημάτων στα σύγχρονα αυτοκίνητα (BOSCH, HITACH, Denso κλπ), προκείμενου να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Εξειδικεύεται στη διάγνωση, στα συστήματα άνεσης και ασφάλειας, διαχείρισης κινητήρα και καυσαερίων, δικτύωσης στο αυτοκίνητο, τις ηλεκτρικές μετρήσεις και τεχνολογίες ηλεκτρικών εξαρτημάτων, τη χρήση παλμογράφου, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και οχήματα υψηλής τάσης.

 

Άγγελος Λασκαρίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kentucky State University.

Έχει πιστοποιηθεί από το Επιμελητήριο του Dortmund και το ECAP στα οχήματα υψηλής τάσης. Διαθέτει πάνω 5.000 ώρες εκπαίδευσης από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές οχημάτων και ανταλλακτικών.

Από το 2007 ασχολείται με την Τεχνική Εκπαίδευση ενώ το 2011 ξεκίνησε να εργάζεται για τη γερμανική πολυεθνική εταιρεία Schaeffler ως Τεχνικός Εκπαιδευτής για Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα. Το 2015 ο ρόλος του διευρύνθηκε και ανέλαβε καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή για τη Β.Α./Β.Δ. Ευρώπη, την Ινδία και το Ισραήλ (48 χώρες), όπου συντόνισε τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Αρλάντα της Σουηδίας και διεξήγαγε σεμινάρια σε χώρες με αυξημένες απαιτήσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Από το 2018 είναι  Υπεύθυνος Τεχνικής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της εταιρείας «ΙΑΠΩΝΙΚΗ».  Εξειδικεύεται στα συστήματα μετάδοσης μηχανικών μερών κινητήρα, χρονισμού, διεύθυνσης και ανάρτησης, ενώ εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τεχνολογίας στη διάγνωση και δικτύωση στο αυτοκίνητο, τις ηλεκτρικές μετρήσεις και τεχνολογίες ηλεκτρικών εξαρτημάτων, τη χρήση παλμογράφου, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οχήματα υψηλής τάσης κ.α.

 

Νικόλαος Σ.Κορακιανίτης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επιπροσθέτως, κατέχει Integrated Master στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με εξειδίκευση στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και την υψηλή διείσδυση ισχύος από Μικροδίκτυα Α.Π.Ε. και ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. στη Μικροηλεκτρονική.

Έχει εργαστεί ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και είναι μόνιμος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με πρώτη ειδικότητα ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων και δεύτερη ΠΕ86 Πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια είναι στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο στα εργαστήρια Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικών Μηχανών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών Ισχύος, καθώς και ερευνητικό έργο στο Ερευνητικό «Εργαστήριο Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. & Ποιότητας. Διαθέτει ερευνητική δραστηριότητα με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στα υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα, στις ηλεκτρικές μηχανές, σε ειδικές εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος για Ευφυή Δίκτυα, ενσύρματη κι ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών και οχημάτων και οδήγηση ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων.

ΕΝΑΡΞΗ
Οκτώβριος 2023
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεωρία-online, Πρακτική-δια ζώσης βιωματική
Επικοινωνία
Διάρκεια κατάρτισης
62 ώρες (Κατηγορία 1: 20 ώρες, Κατηγορία 2: 42 ώρες)
Πιστοποίηση
Παρέχεται πιστοποίηση από το Κ.Δ.Β.Μ. ΑΚΜΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 [20 ώρες]
Ηλεκτρική ενέργεια
 • Τύποι μπαταριών 
 • Κύκλωμα χαμηλής τάσης 
 • Καλώδια υψηλής τάσης (αναγνώριση) 
 • Ασφαλειοδιακόπτες-ρελέ χαμηλής τάσης – διανομείς ισχύος 
Μέτρα ασφαλείας
 • Γενικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών υψηλής τάσης 
 • Ατομικά μέσα προστασίας 
 • Σήμανση του οχήματος υψηλής τάσης στις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας 
 • Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος/πυρκαγιάς από ηλεκτρισμό 
 • Ασφαλής μεταφορά/ρυμούλκηση σε περίπτωση σύγκρουσης 
Συντήρηση-Εξοπλισμός-Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων
 • Εξοπλισμός συνεργείου υψηλής τάσης 
 • Περιοδική συντήρηση 
 • Εργασίες περιοδικής συντήρησης 
 • Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία 
Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
 • Υποδομές φόρτισης και τύποι σημείων φόρτισης 
 • Μέθοδοι φόρτισης (modes), τύποι ρευματοδοτών και επίπεδα φόρτισης 
 • Διεθνή πρότυπα φόρτισης 
 • Ασφάλεια και προστασία κατά την φόρτιση 
Νομοθεσία ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργείων υψηλής τάσης

Ισχύουσα νομοθεσία και συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης, τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης, ηλεκτροκίνηση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 [42 ώρες]
Εισαγωγή στην τεχνολογία των οχημάτων υψηλής τάσης
 • Τύποι μετάδοσης ισχύος οχημάτων υψηλής τάσης 
 • Ήπια υβριδικά – Mild Hybrid (MHEV) (Διαμορφώσεις P0, P1, P2, P3, P4) 
 • Πλήρη & ισχυρά υβριδικά HEV – Full Hybrid & Power Hybrid 
 • Plug-in υβριδικά οχήματα – Plug-in Hybrid Vehicles (PHEVs) 
 • Ηλεκτρικά οχήματα – Ηλεκτρικά οχήματα με επέκταση αυτονομίας 
 • Κυψέλες καυσίμου 
Βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων
 • Μετατροπή Συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενο (DC/AC)-Αναστροφέας/Μετατροπής-Inverter/Converter 
 • Μετατροπή συνεχούς τάσης σε συνεχή (DC/DC) 
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες ή ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτρικά μοτέρ) 
 • Ηλεκτροκινητήρες συνεχούς ρεύματος / Εναλλασσομένου ρεύματος 
 • Ανάκτηση της ενέργειας πέδησης 
Ηλεκτρική διαχείριση ενέργειας - Στοιχεία κινητήριων μονάδων
 • Εφαρμογή στους αισθητήρες ελέγχου, μέτρησης και ενεργοποίησης 
 • Ηλεκτρονικά στο Αυτοκίνητο 
 • Ημιαγωγοί-Τρανζίστορ-Τρανζίστορ Insulated-Gate Bipolar Transistor- IGBT 
 • Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου-Ηλεκτρονική διαχείριση (Υβριδικού-Ηλεκτρικού) κινητήρα 
 • Αισθητήρες – Τύποι αισθητήρων – Μέτρηση και ανάλυση σήματος αισθητήρων 
 • Ενεργοποιητές – Τύποι ενεργοποιητών 
 • Ηλεκτρονική διαχείριση ενέργειας-Αρχές λειτουργίας  
 • Προγράμματα λειτουργίας ηλεκτρικού-υβριδικού συστήματος-Έλεγχος 
Ηλεκτρική ενέργεια
 • Κύκλωμα υψηλής τάσης 
 • Μπαταρίες υψηλής τάσης-Τύποι μπαταριών-Δομή 
 • Καλώδια υψηλής τάσης – Αναγνώριση 
 • Ρελέ συστήματος υψηλής τάσης και διανομείς ισχύος 
 • Ασφαλειοδιακόπτες – Απενεργοποίηση μπαταρίας υψηλής τάσης 
 • Σύστημα κλιματισμού (A/C) -Ηλεκτρικός συμπιεστής υψηλής τάσης 
 • Βοηθητικός θερμαντήρας PTC καμπίνας επιβατών 
 • Σύστημα θερμικής διαχείρισης συστημάτων-μπαταρίας υψηλής τάσης/inverter/ηλεκτροκινητήρα 
 • Ειδικές ενδείξεις στο ταμπλό υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων 
 • Αφαίρεση μπαταριών υψηλής τάσης και επανατοποθέτηση 
 • Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά μπαταριών 
Μέτρα ασφαλείας
 • Γενικά και ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών υψηλής τάσης 
 • Πρόσθετη προστασία – ενεργητική/παθητική εκφόρτιση 
 • Ικανότητες, ευθύνες & επιπτώσεις από την εμπλοκή με την Υψηλή Τάση 
Συντήρηση-Εξοπλισμός-Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων
 • Πηγές αναζήτησης τεχνικών πληροφοριών 
 • Εργασίες σε κυκλώματα υψηλής τάσης 
 • Κωδικοί διάγνωσης βλαβών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
 • Συσκευές διάγνωσης ελέγχου και βλαβών οχήματος και μπαταριών υψηλής τάσης 
 • Παρακολούθηση μόνωσης κυκλωμάτων υψηλής τάσης-Διαδικασία ελέγχου και μέτρησης 
 • Μετρήσεις με πολύμετρο υψηλής τάσης CAT III+ 
 • Ταξινόμηση των συσκευών μέτρησης σε κατηγορίες προστασίας (CATI,CATII,CATIII,CATIV) 
 • Μέτρηση απουσίας υψηλής τάσης με ανιχνευτή τάσης μετά από απενεργοποίηση 
 • Οι πέντε κανονισμοί ασφαλείας της Αυτοκινητοβιομηχανίας 
Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
 • Φορτιστής επί του αυτοκινήτου (O.B.C) – Θύρα φόρτισης – τύποι φις 
 • Ενσύρματη φόρτιση 
 • Ασύρματη φόρτιση 
 • Αμφίδρομη φόρτιση – Smart φόρτιση 
Τύποι και δίκτυα επικοινωνίας ηλεκτρονικών μονάδων
Νομοθεσία ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης

Γιατί να το επιλέξω
• Πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό Plug-in Hybrid και Ηλεκτρικό αυτοκίνητο
• Διακεκριμένοι, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
• Βραβευμένες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις Μηχανοτρονικής
• Βιωματική εκπαίδευση-πρόσβαση σε tests προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης

/programma-katartisis-kai-pistopoiisis-texnitwn-oximatwn-ypsilis-tasis/ iaponiki
Εργάζεστε σε δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών επίσημου εισαγωγέα;