Κατηγορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ψυχοκινητικές Δραστηριότητες για Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

SEMINARΨυχοκινητικές Δραστηριότητες για Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

SEMINARΨυχοκινητικές Δραστηριότητες για Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

  • Άρθρα
  • Ψυχοκινητικές Δραστηριότητες για Παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

Μέσο γνωστικής και κοινωνικής ωρίμανσης κατά την παιδική ηλικία, το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει και θεραπευτικό «εργαλείο» για τα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε τεχνικές προσέγγισης και επικοινωνίας μέσα από ασκήσεις και αισθητηριακές και κινητικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στη βελτίωση του παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό.

ΕΝΑΡΞΗ
Μάρτιος 2023
Εισηγητής
Δημήτρης Βασιλειάδης - Ειδικός Κινησιολόγος
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ελένη Καρλιγκιώτη, 4ος όροφος & Χαράλαμπος Καρλής, 1ος όροφος, Ν.Κουντουριώτου 5| Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
12 ώρες
Διεξαγωγή
Ν. Κουντουριώτου 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Χαρακτηριστικά αυτισμού
• Προσέγγιση και επικοινωνία
• Ένταξη στο κοινωνικό σύνολο
• Workshop: Ασκήσεις & δραστηριότητες με στόχο την κίνηση και την επικοινωνία

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Σπουδαστές Παιδαγωγικών & Εργοθεραπείας

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/