Κατηγορίες
Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Χωρίς κατηγορία

Smart Home Technologies

SEMINARSmart Home Technologies

SEMINARSmart Home Technologies

Το «έξυπνο» σπίτι και οι τεχνολογίες του γνωρίζουν αλματώδη αύξηση στην αγορά εργασίας και αποτελούν  Νο1 γνωστικό πεδίο για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το συγκεκριμένο σεμινάριο προσφέρει εξειδίκευση σε «έξυπνα» οικιακά συστήματα και λειτουργίες, όπως η θέρμανση, η ψύξη, ο εξαερισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση οικιακών συσκευών και ο έλεγχος φωτισμού.

ΕΝΑΡΞΗ
Ιανουάριος 2023
Εισηγητές
Χρήστος Καντάς, Smart Home Builder
Αχιλλέας Στόικος, Assistant S.H.B.
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Χρόνης Κουσαλίδης – 6ος όροφος | Ν. Κουντουριώτου 5 Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
32 ώρες
Διεξαγωγή
Ν. Κουντουριώτου 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Διαχείριση κουφωμάτων
• Ενσωμάτωση θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Έλεγχος εξωτερικού χώρου
• Διαχείριση οικιακών συσκευών
• Έλεγχος φωτισμού

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
• Τεχνικούς Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού
• Τεχνικούς Η/Υ
• Τεχνικούς Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικούς Μηχανικούς Θερμικών Εγκαταστάσεων
• Μηχανικούς Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/