Σπουδαστές

ΙΕΚ ΑΚΜΗΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

E-Learing
Απόκτησε πρόσβαση σε σημειώσεις και νέο εκπαιδευτικό υλικό από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Moodle.
περισσότερα
E-Γραμματεία
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογίας
  • Χορήγηση Αναλυτικής Βαθμολογίας
περισσότερα
Ε’ Εξάμηνο
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  • Λήξη Πρακτικής Άσκησης
  • Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση
περισσότερα