Σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ λαμβάνει βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια αποκτά Κρατικό δίπλωμα με άμεση αναγνώριση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.

Το δίπλωμα που αποκτά κάθε σπουδαστής είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και του παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Η φοίτηση σε κάθε ειδικότητα διαρκεί 2 έτη. Το κάθε έτος χωρίζεται σε 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μετά το πέρας των 4 εξαμήνων ή παράλληλα με τη φοίτηση από το τρίτο εξάμηνο και μετά. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της σχολής, υπάρχουν επιλογές ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Το σπουδαστικό έτος ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:
 
i) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
ii) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
iii) 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 
Για ορισμένες ειδικότητες και περιπτώσεις, απαιτούνται κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησής τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Βεβαίως, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που μπορείτε να παρακολουθήσετε και χωρίς απολυτήριο Λυκείου στο πλαίσιο του κέντρου δια βίου μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.

Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί ειδικό γραφείο σπουδαστών από την περιφέρεια, το οποίο ασχολείται – μεταξύ άλλων – με τη διευκόλυνσή τους για θέματα που αφορούν στην αναζήτηση κατοικίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, για απόκτηση Bachelor σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και συνεργάζεται με μεγάλα Βρετανικά Πανεπιστήμια τα οποία και απονέμουν Βρετανικούς τίτλους σπουδών.

Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί, εδώ και πολλά χρόνια, το Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο αποτελεί μία οργανωμένη μονάδα καθοδήγησης, πληροφόρησης και διαμεσολάβησης μεταξύ σπουδαστή και αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές απευθύνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στον Υπεύθυνο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, ο οποίος συντονίζει την επικοινωνία τους με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Παράλληλα, στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί Ηλεκτρονικό Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας ( www.akmi-career.gr ), όπου κάθε σπουδαστής μπορεί να αναζητήσει οποιαδήποτε στιγμή, μέσω διαδικτύου, αγγελίες σχετικές με την ειδικότητά του.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει επιτύχει να συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς προς όφελος των σπουδαστών του. Δημιούργησε με αυτό τον τρόπο συνεργασίες - σταθμούς στο χώρο της αγοράς, ενισχύοντας το βιογραφικό κάθε αποφοίτου του. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις απευθύνονται πρώτα στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ για τη στελέχωσή τους πριν ακόμα αναζητήσουν στελέχη μέσω αγγελιών!