Διατμηματικό Σεμινάριο

Διατμηματικό Σεμινάριο

Στις 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε από τον Μηχανολογικό τομέα Θεσσαλονίκης. Το σεμινάριο αφορούσε την παρουσίαση κινητήρων υψηλής τεχνολογίας στο οποίο συζητήθηκαν διάφορα τεχνικά θέματα. Το σεμινάριο αυτό είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και οι σπουδαστές της Αθήνας μέσω τηλεδιάσκεψης. Η έναρξη έγινε στις 16:30 στην αίθουσα Ζ4 του κτιρίου της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα οι σπουδαστές του Μηχανολογικού τομέα συμμετείχαν με την παρουσία τους στο αμφιθέατρο "Οδυσσέας Ελύτης". Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του 4ου ΤΕΕ Θεσσαλονίκης το οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία να παρευρίσκονται οι μαθητές του στην παρουσίαση αυτή. Εισηγητής ήταν ο κος Θεόδωρος Αναστασοβίτης οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου και εκπαιδευτής μηχανόλογίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης.