domika icon Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  ασχολείται με έναν από τους καίριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Ένα μεγάλο ποσοστό των δομικών εφαρμογών αποτελούν οι κτιριακές κατασκευές. Στον τομέα αυτό απαιτείται η συνεργασία πολλών ατόμων με διαφορετικές γνώσεις για την υπεύθυνη και σωστή κατασκευή του έργου.

Φοιτώντας στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια:

 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια Η/Υ με όλο το απαραίτητο λογισμικό και τις εξειδικευμένες εφαρμογές, στα οποία οι σπουδαστές μπορούν να εξασκηθούν και σε ώρες εκτός μαθημάτων.
 • Εσωτερικό Δίκτυο Υψηλών Επιδόσεων και 24ωρη Ευρυζωνική Πρόσβαση στο Internet.
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων, συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρίες και οργανισμούς.
 • Πραγματικά projects και case studies με την υλοποίηση εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Καθοδήγηση από κορυφαίους καθηγητές που είναι έμπειροι και αναγνωρισμένης αξίας επαγγελματίες της πληροφορικής και των εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων.
 • Δίνεις οδηγίες για την κατασκευή ενός έργου.
 • Μπορείς να κάνεις προτάσεις για μερική μετατροπή των σχεδίων στην πράξη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • Μελετάς και επεξεργάζεσαι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του έργου.
 • Επιβλέπεις και συντονίζεις τα συνεργεία που κατασκευάζουν το έργο.
 • Καταρτίζεις λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια.
 • Διαπραγματεύεσαι με τον πολεοδομικό έλεγχο του έργου.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζόμενων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). Το IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
 • Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι το μοναδικό εκπαιδευτήριο που διαθέτει πλήθος υπερσύγχρονων εργαστηρίων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του, πέραν των τυπικών απαιτήσεων.
 • Επιπλέον διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. Αυτός είναι και ο λόγος που απέσπασε το βραβείο Καινοτομίας στην Εκπαίδευση- "Innovation in Education", προσθέτοντας μία ακόμη σημαντικότατη παγκόσμια διάκριση στο σύνολο των διεθνών βραβεύσεων που έχει αποσπάσει τα τελευταία χρόνια. Με τη διάκριση αυτή ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ αποτελεί το ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ όλων των βαθμίδων που εφαρμόζει την πρωτοποριακή χρήση των προσομοιωτών στην εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνοντας χρήση αυτών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και αναγνωρίζεται δικαίως ως INNOVATOR IN EDUCATIOΝ στην Ελλάδα.

Μετά την αποφοίτησή σου, έχεις τις ακόλουθες προοπτικές εξέλιξης των σπουδών σου:

 • Να συνεχίσεις στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποκτώντας δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου
 • Να συνεχίσεις τις σπουδές σου αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο στα ελληνικά BEng (Hons) Civil Engineering & Construction (Πολιτικών Μηχανικών), σπουδάζοντας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
 • Να παρακολουθήσεις επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τίτλοι σεμιναρίων όπως «Διακόσμηση και Τεχνικές Πωλήσεων», «Κοστολόγηση έργου», «Πρόγραμμα ARCHICAD 3D», «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δομών», «Ενεργειακά πιστοποιητικά και πολεοδομικός κώδικας»

Στις επαγγελματικές σου επιλογές περιλαμβάνονται:

 • Τεχνικά Γραφεία,
 • Τεχνικές Εταιρίες Μελετών και Κατασκευών,
 • Δημοτικές και Κοινοτικές Υπηρεσίες,
 • Όλοι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς που ασχολούνται με έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,
 • Κατασκευαστικές Εταιρίες,
 • Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών,
 • Αρχιτεκτονικά Γραφεία,
 • Εταιρίες Εμπορίας Δομικών Υλικών,
 • Τοπογραφικά Γραφεία και Γραφεία Τοπογράφων Μηχανικών,
 • Γεωτεχνικά Γραφεία
 • Γραφεία Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Γραφεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 • Γραφεία Περιβαλλοντολόγων και Μηχανικών Μεταλλείων,
 • Γραφεία Μηχανικών Παραγωγής,
 • Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση