diaitologia icon Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες σωστής διατροφής, κυρίως για λόγους υγείας, αλλά και για λόγους αισθητικής. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας είναι αυτός που με εξειδικευμένη και επιστημονική γνώση μπορεί να δημιουργεί το προσωπικό διαιτολόγιο του πελάτη, να παρέχει ηθική συμπαράσταση και να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του βάρους του. Επιπλέον, προσπαθεί να ισορροπήσει τις διατροφικές συνήθειες του πελάτη του σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του και να τον βοηθήσει να εναρμονίσει τη σωματική και ψυχική του υγεία. Τέλος, είναι αναγκαίος στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου οι ασθενείς, ανάλογα με την περίπτωση, χρειάζονται την κατάλληλη διατροφή για γρήγορη αποθεραπεία.

 • Αποκτάς θεωρητική εκπαίδευση στις τελευταίες εξελίξεις του τομέα σου.
 • Κάνεις συνεχή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένα υπερσύγχρονα εργαστήρια.
 • Μετέχεις σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Νοσοκομεία και Διαιτολογικά Κέντρα.
 • Παρακολουθείς τους επαγγελματίες διαιτολόγους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τους πελάτες.
 • Παρακολουθείς εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα όπως Διαιτολογία και Σύγχρονος Τρόπος Ζωής, Μέθοδοι Αδυνατίσματος, Φυσικό Βάρος και Ποιότητα Ζωής, Ιδανικό Βάρος ανάλογα με τον τρόπο ζωής κ.λπ.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζόμενων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). Το IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
 • Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι το μοναδικό εκπαιδευτήριο που διαθέτει πλήθος υπερσύγχρονων εργαστηρίων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του, πέραν των τυπικών απαιτήσεων. Τα εργαστήρια διδασκαλίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα όργανα όπως λιπομετρητές, συσκευές μέτρησης μεταβολικού ρυθμού, ανθρωποζυγούς κλπ.
 • Επιπλέον, διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. Αυτός είναι και ο λόγος που απέσπασε το βραβείο Καινοτομίας στην Εκπαίδευση- "Innovation in Education", προσθέτοντας μία ακόμη σημαντικότατη παγκόσμια διάκριση στο σύνολο των διεθνών βραβεύσεων που έχει αποσπάσει τα τελευταία χρόνια. Με τη διάκριση αυτή ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ αποτελεί το ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ όλων των βαθμίδων που εφαρμόζει την πρωτοποριακή χρήση των προσομοιωτών στην εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνοντας χρήση αυτών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και αναγνωρίζεται δικαίως ως INNOVATOR IN EDUCATIOΝ στην Ελλάδα.

Μετά την αποφοίτησή σου, έχεις τις ακόλουθες προοπτικές για να εξελίξεις τις σπουδές σου:

 • να συνεχίσεις στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου  
 • να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, για τη λήψη πτυχίου Bachelor από Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο σε συναφή ειδικότητα στην Κλινική Διαιτολογία (BSc (Hons) Dietetics), παρακολουθώντας τα μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα
 • να παρακολουθήσεις επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, όπως  π.χ. «Ημερίδα Παιδικής Παχυσαρκίας» κ.α.

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σου δίνει τη δυνατότητα να εργαστείς ως Σύμβουλος Διατροφής σε Μαζικά Κέντρα Διατροφής (π.χ. Οίκοι Ευγηρίας, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Ινστιτούτα - Κέντρα Αδυνατίσματος, Αθλητικά Κέντρα, Βιομηχανίες παρασκευής φαγητών).
Το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας που εργάζεται σε Νοσοκομεία, καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό παρασκευής και διανομής φαγητών σε συνεργασία με τους Ιατρούς ή το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ώστε οι ασθενείς να δέχονται φαγητό σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
Τα Στελέχη Διατροφής και Διαιτολογίας εργάζονται στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματικές τους προοπτικές περιλαμβάνουν εργασία σε:

 • Ινστιτούτα Αδυνατίσματος,
 • Αθλητικά Κέντρα,
 • Γυμναστήρια,
 • Φυσικοθεραπευτήρια,
 • Κέντρα Υγιεινής Διατροφής,
 • Εξειδικευμένα Κέντρα Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας,
 • Διαιτολογικά Κέντρα,
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία,
 • Κλινικές και Κέντρα Υγείας,
 • Εστιατόρια και
 • Ξενοδοχεία (ως σύμβουλοι Διατροφής).