ekpaideutis icon Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών

Ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αποτελεί ένα δυναμικό επάγγελμα με σίγουρο μέλλον. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύει τους υποψηφίους οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με αντικειμενικό στόχο την οδική ασφάλεια. Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια, συνοδεύτηκε και από τη ζήτησε επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες, για την εκπαίδευση του αυξανόμενου αριθμού των νέων οδηγών. Πρόκειται για ένα επάγγελμα πολύ αποδοτικό και προσοδοφόρο που συνδυάζει ελάχιστο χρόνο σπουδών με πολύ υψηλές και γρήγορες αποδοχές.

Ως Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών:

 • Γνωρίζεις την ισχύουσα Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είσαι σε θέση να τη διδάξεις συστηματικά στους υποψήφιους οδηγούς
 • Διδάσκεις τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου
 • Διδάσκεις τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Εφαρμόζεις και διδάσκεις συστηματικά τον τρόπο ορθής οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Επισημαίνεις τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού, ενώ παράλληλα διδάσκεις τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού
 • Επιλέγεις και χρησιμοποιείς το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο διδασκαλίας και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων
 • Συντάσσεις τα κατάλληλα σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και τεστ αξιολόγησης για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών
 • Διδάσκεις τα μέσα και τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος και των απαραίτητων ενεργειών για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση του αυτοκινήτου
 • Περιγράφεις και επιδεικνύεις τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα
 • Διδάσκεις τα συστήματα και τις μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κατά τη χρήση του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας
 • Διδάσκεις τα μέτρα προστασίας και γενικότερα την ασφάλεια του οδηγού
 • Οργανώνεις τη λειτουργία και ασκείς διοίκηση σε μια Σχολή Οδηγών

Φοιτώντας στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια:

 • Συνεργασία µε τις µεγαλύτερες σχολές οδηγών σε όλη την Ελλάδα.
 • Χρήση Εξομοιωτή Οδήγησης για την πλέον αποτελεσματική διδασκαλία και αφομοίωση των µαθηµάτων.
 • Τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και εποπτικά µέσα διδασκαλίας.
 • Συνεργασία µε έµπειρους ενεργούς επαγγελµατίες εκπαιδευτές και µηχανολόγους.
 • Διεξαγωγή πλήθους σεµιναρίων και εκπαιδευτικών ασκήσεων για ολοκληρωμένη γνώση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.


Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος. Τα μαθήματα διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να μεταδώσουν στους σπουδαστές τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και την αγάπη τους για το επάγγελμα.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζόμενων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). Το IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
 • Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι το μοναδικό εκπαιδευτήριο που διαθέτει πλήθος υπερσύγχρονων εργαστηρίων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών του, πέραν των τυπικών απαιτήσεων.
 • Επιπλέον, διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. Αυτός είναι και ο λόγος που απέσπασε το βραβείο Καινοτομίας στην Εκπαίδευση - "Innovation in Education" - προσθέτοντας μία ακόμη σημαντικότατη παγκόσμια διάκριση στο σύνολο των Διεθνών βραβεύσεων που έχει αποσπάσει τα τελευταία χρόνια. Με τη διάκριση αυτή ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ αποτελεί το ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ όλων των βαθμίδων που εφαρμόζει την πρωτοποριακή χρήση των προσομοιωτών στην εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνοντας χρήση αυτών τόσο στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, όσο και στο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και αναγνωρίζεται δικαίως ως INNOVATOR IN EDUCATIOΝ στην Ελλάδα.

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Εκπαιδευτή Οδηγών, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα ως Οδηγός (ΕΘΕΛ, ΟΑΣΑ, ΜΕΤΡΟ κ.λπ.) και


Ως επαγγελματίας Εκπαιδευτής Οδηγών ή να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

Μετά την αποφοίτησή σου, έχεις τις ακόλουθες προοπτικές για να εξελίξεις τις σπουδές σου:

 • να συνεχίσεις στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου και
 • να παρακολουθήσεις επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, όπως «Σεμινάριο Συστημάτων Τετρακίνησης», «Κινητήρες Υψηλής Τεχνολογίας», «Παρουσίαση Προσομοιωτή Οδήγησης», «Τηλεκπαίδευση στην Οικολογική Οδήγηση», «Ηλεκτρονικός Ταχογράφος» κ.α.