Οι σπουδαστές Μαγειρικής Τέχνης στη Κουζίνα του Hotel Zafolia

Οι σπουδαστές Μαγειρικής Τέχνης στη Κουζίνα του Hotel Zafolia

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ξενοδοχείο ΖΑΦΟΛΙΑ, από τους σπουδαστές του τμήματος Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επαφή των σπουδαστών με επαγγελματίες του χώρου των επισιτιστικών επαγγελμάτων, η εξοικείωσή τους με τους χώρους εργασίας (με έμφαση στους χώρους της κουζίνας), στους οποίους ξεναγήθηκαν και η ενημέρωση τους σχετικά με θέματα που αφορούν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.