Σεμινάριο - Δημιουργικά γλυκά

Σεμινάριο - Δημιουργικά γλυκά

Το Σάββατο 13/3/2010 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΛΥΚΑ». Οι σπουδαστές παρακολούθησαν τους εισηγητές να πρωτοτυπούν σε μοναδικές παρουσιάσεις πιάτων.