Σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην Εστίαση» με εισηγητή τον κ. Ιατρού

Σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην Εστίαση» με εισηγητή τον κ. Ιατρού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στην Εστίαση», εισηγητής του οποίου ήταν ο γιατρός κος Ιατρού Νικόλαος. Το σεμινάριο χωρίστηκε σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.

Στο πρώτο μέρος, ο εισηγητής αναφέρθηκε σε περιστατικά χρήζοντα πρώτων βοηθειών, τα οποία παρουσίασε λεπτομερώς στους σπουδαστές με εποπτικά μέσα και στο δεύτερο, έκανε πρακτική εφαρμογή της θεωρίας με την συμμετοχή των ίδιων των σπουδαστών.

Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι σπουδαστές παραδέχθηκαν ότι τελικά, γνώριζαν ελάχιστα για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.