Σεμινάριο Γλώσσα του Σώματος

Σεμινάριο "Γλώσσα του Σώματος"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο,  «Γλωσσά του Σώματος», εισηγητής του οποίου ήταν ο κος Μάρκου. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στον κόσμο της επικοινωνίας και να ενημερωθούν για την σχέση των κινήσεων του σώματος με το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και πως αυτές μπορούν να «διαβαστούν» ως μέρος της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και η προετοιμασία τους, για τις μελλοντικές επαγγελματικές επαφές τους.