Κατηγορίες
_News_Θεσσαλονίκη ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκη ΝΕΑ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ & Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί για την τουριστική εκπαίδευση

Η Μαρία Σάκκαρη στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ

 

  • Άρθρα
  • ΙΕΚ ΑΚΜΗ & Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί για την τουριστική εκπαίδευση

ΙΕΚ ΑΚΜΗ & Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, παρουσία σπουδαστών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου και στελεχών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «VET2Business Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθητείας – Αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων», που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, η μεγαλύτερη σχολή Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Ελλάδα, είναι επικεφαλής εταίρος του φιλόδοξου αυτού προγράμματος Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο την εδραίωση ισχυρής διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων των φοιτητών και των εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα σε ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Το VET2B φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ των δεξιοτήτων που κατέχουν οι μαθητευόμενοι ή/και εργαζόμενοι στον κλάδο του Τουρισμού και των πραγματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, μέσα από το σχεδιασμό δύο καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στους υποτομείς της Φιλοξενίας και της Εστίασης, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τίτλο: «Αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων» με ομιλητές επιμελητήρια και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

 

GALLERY